Aanvraag ICBO00075
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 september 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdracht:
De Kamer van Koophandel is op zoek naar een tijdelijke senior auditors. De huidige afdeling Audit, Risk en Compliance bestaat uit 6 medewerkers en is bezig met een verdere professionaliseringsslag. Binnen de KvK (eerste lijn) zijn deze vakgebieden eveneens in ontwikkeling. Van de senior auditors wordt een actieve bijdrage verwacht aan de verdere ontwikkeling van audit en riskmanagement, zowel binnen de KvK als ook binnen het huidige team.

Werkzaamheden:
De kerntaken zijn:
– coördineren en (zelfstandig) uitvoeren van operational audits.
– Coachen en on the job training geven.
– Op basis van bevindingen komen tot een afgewogen oordeel, rapportage en waar nodig de auditees overtuigen van het belang van verbeteringen.
– Functioneert als intern aanspreekpunt op het vakgebied.
– actieve bijdrage bij de inrichting van het Internal Control Framework (bepalen key risks, controls en audit programma).
– Sturing geven aan en monitoring van de PDCA cyclus.
– Bijdrage leveren aan verdere ontwikkeling van Risk Management.

Gewenst Profiel:
Je bent zelfstandig en werkt proactief. Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden die effectief zijn op verschillende organisatieniveaus. Je hebt je senioriteit aantoonbaar bewezen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt over een afgeronde HBO of WO opleiding Accountancy of Operational Auditor.
– Je bent in het bezit van een RO of RA certificering.
– Je hebt kennis van Control Framework.
– Je hebt kennis van Operational auditing.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in Operational auditing.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met het ontwikkelen en schrijven van normenkaders en toetsen.
– Je hebt ervaring met het overbrengen van kennis en het opleiden of coachen van anderen.
– Je hebt ervaring binnen het Rijk en/ of ZBO.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt kennis van Risicomanagement.

Competenties:
– Deskundigheid: je ontwikkelt eigen kennis over het vakgebied en kan deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.
– Kwaliteitsgerichtheid: je hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.
– Normbesef: je handelt naar eer en geweten en bent in staat algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen te handhaven.
– Onafhankelijkheid: je bent authentiek in gedrag, durft eigen standpunten tegenover anderen te handhaven en te verdedigen.
– Resultaatgericht: je werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

VOG:
Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-09-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-07-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 19-07-2018 tussen 13:00 en 17:00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.