Aanvraag ICI00524
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum9 oktober 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving opdracht:
Met de introductie van de Omgevingswet wordt de stap gemaakt naar het één loket principe waar alle gebruikers van het stelsel terecht kunnen voor alle informatie over en gebruikerstoepassingen van de Omgevingswet. In de Omgevingswet wordt een belangrijke stap gezet naar decentralisatie van de regelgeving betreffende de Openbare Ruimte. In het omgevingsloket zullen daarom de regels van zowel het Rijk als gemeenten, waterschappen en provincies in onderlinge samenhang ontsloten worden. Hiervoor heeft het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) een Toepasbare Regels oplossing nodig waarmee alle overheden hun regelgeving in de vorm van bedrijfsregels kunnen aanleveren via een centraal koppelvlak, waarna deze regels in samenhang worden uitgevoerd. Voor het aanleveren van de regels is de Standaard Toepasbare Regels (STTR) ontwikkeld. De business analist regelbeheer ondersteunt gemeenten over de manier waarop de bedrijfsregels aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden aangeleverd en bij het daadwerkelijk opstellen van deze regels voor producten en diensten bij vergunning en meldingen. Hiervoor is het nodig om het concept van regelbeheer en toepasbare regels op een begrijpelijke manier te bespreken met de overheden.

Omschrijving werkzaamheden:
Als Business Analist regelbeheer Omgevingswet heb je grondige kennis van procesmodellering en decision modeling en ben je sterk in het modelleren in samenspraak met gebruikers. Kennis van gemeentelijke processen rondom vergunningverlening en regelgeving in het ruimtelijk domein en/of omgevingswet is een pré. Je bent een specialist op tactisch- en operationeel niveau en kan ideeën en visie rondom regelbeheer concretiseren in realistische business ontwerpen en sets van regels voor gemeenten. Je bent in staat om zelfstandig te werken in diverse projecten en in overlegorganen de belangen van gemeenten te vertegenwoordigen. Je bent in staat om de wensen, behoeften en inzichten van diverse materie- en procesdeskundigen van gemeenten te laten convergeren naar bruikbare resultaten voor het gemeentelijke veld. De business analist maakt onderdeel uit van het team Business analisten en Informatie Architecten (BIA) binnen DSO-CG van VNG Realisatie.
– Voorbereiden en begeleiden van de toepassing van de standaard STTR bij gemeenten en indien nodig bij omgevingsdiensten en bij leveranciers van regelbeheersystemen.
– Uitwerken van cases met gemeenten en omgevingsdiensten.
– Opstellen van regelsets voor vergunningsaanvragen en meldingen.
– Uitwerken van de business processen voor het opstellen van toepasbare regels, in nauwe samenwerking met het gemeentelijk veld.
– Vervaardigen van communicatieproducten, verzorgen van presentaties en demonstraties.
– Ondersteunen van gemeentelijk inbreng bij de realisatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.
– Ontwikkelen van instrumenten, in samenwerking met leveranciers van regelsystemen, die gemeenten in staat stellen hun eigen sets toepasbare regels op te stellen.

Doel van de opdracht:
Doel van de opdracht is het leveren van ondersteuning aan gemeenten over de manier waarop de bedrijfsregels aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet worden aangeleverd. Tevens is het doel het leveren van ondersteuning aan gemeenten bij het daadwerkelijk opstellen van deze regels voor het uitvragen van vergunningen en voor het doen van meldingen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent uiterlijk 9 oktober beschikbaar.
– Je hebt een WO werk en denkniveau.
– Je hebt aantoonbare ervaring met decision modelling tool.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt aantoonbare ervaring met Decision Model and Notation (DMN).
– Je hebt kennis van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en kennis van de Standaard Toepasbare Regels.
– Je hebt meer dan 5 jaar ervaring (opgedaan in de afgelopen 10 jaar) op het gebied processen en informatievoorziening rondom regelbeheer, in het ruimtelijke domein en/of dienstverleningsdomein.
– Je hebt kennis van informatievraagstukken bij de overheid.
– Je hebt aantoonbare kennis met projectmatig werken (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met bijvoorbeeld werken in een omgeving volgens een projectmethodiek.

Competenties:
– Klantgericht
– Dienstverlenend
– Samenwerkingsgericht
– Kwaliteitsgericht
– Resultaatgericht
– Communicatief vaardig (verbaal en schriftelijk)
– Helicopterview
– Besluitvaardig
– Proactief en initiatiefrijk

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 09-10-2018
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: 3 maanden
Inzet: maximaal 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 26-09-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 04-10-2018 tussen 14.00 uur en 17.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.