Aanvraag 20122501
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum19700101
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Achtergrond:
Het ketenteam M&F van OPS & JIVC is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen tbv het M&F (Materieel-logistiek en Financiën) domein. Het Ketenteam M&F levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het Ketenteam M&F is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.
De verantwoordelijkheid van het Ketenteam M&F strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het Ketenteam M&F daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het Ketenteam M&F daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.
Het Ketenteam M&F reguleert vraag en aanbod, zorgt voor een tijdige innovatie van de geleverde producten en diensten en draagt zodoende bij aan betaalbare Defensie IV-voorzieningen onder het adagium goed, is goed genoeg. Daar waar de gebruiksomstandigheden dit vereisen worden strengere eisen gehanteerd, zowel t.a.v. het gebruik, de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en integriteit als t.a.v. de instandhouding en de achtergelegen ondersteuning. Het Ketenteam M&F biedt klanten en gebruikers één loket. De levering van producten en diensten is voorspelbaar op de aspecten kwaliteit, tijd en geld.
De werkzaamheden met betrekking tot de inzet is gericht op het adviseren, begeleiden en ondersteunen van de Defensie bedrijfsvoering bij de inrichting van de transportketen.
Het functieprofiel voor een Lead consultant Ketenlogistiek (KLOG) en Transportationmanagement (TM ) met kennis van logistieke processen (bevoorrading en transport) is:

Bevoorrading en transportationmanagement met de taken:
– advies, assistentie en Implementatie; adviseren, begeleiden en ondersteunen van (eind)gebruikers bij het gebruik van (nieuwe) functionaliteit (implementatie) op het gebied van bevoorrading (KLOG) en transportationmanagement (TM ).

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding;
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met advieswerkzaamheden op het gebied van bevoorrading en transport.
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het voorbereiden en begeleiden van verandertrajecten.
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met ERP ter ondersteuning van logistieke processen (bevoorrading en transport).
– Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring bij een logistieke dienstverlener of transportbedrijf (Shipper, Freight Forwarder, Carrier) in de civiele wereld.
– Je hebt een goede uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse taal in woord en geschrift.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt bij voorkeur ervaring met implementatietrajecten van SAP.
– Je hebt bij voorkeur ervaring als projectleider.
– Je hebt bij voorkeur ervaring met het begeleiden en ondersteunen van (eind)gebruikers bij het gebruik functionaliteit op het gebied van bevoorrading.
– Je hebt bij voorkeur ervaring met het begeleiden en ondersteunen van (eind)gebruikers bij het gebruik functionaliteit op het gebied van transportmanagement.
– Je hebt bij voorkeur kennis en ervaring met het werken met Prince2 als projectleider.
– Je hebt ervaring in een Overheidsorganisatie.

Competenties:
– Analyseren
– Communiceren
– Flexibel
– Initiatief
– Nauwkeurig
– Plannen en organiseren

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere taak.

Inzet Periode:
Schatting 900 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 900 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag (Plein Kalvermarktcomplex)
Startdatum: zsm na screening, ca. augustus
Duur: 900 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-05-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 20/21

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.