Aanvraag ICBO00078
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 september 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied, , , ,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving opdrachtgever:
VNG Realisatie ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen. VNG Realisatie is een volledige dochter BV van VNG Diensten B.V. VNG is volledig eigenaar van VNG-Diensten B.V. Beide handelen exclusief in opdracht van Nederlandse gemeenten. VNG en VNG Realisatie hebben beide geen winstoogmerk.

Omschrijving Unit Architectuur & Standaarden:
De unit Architectuur en Standaarden helpt gemeenten grip te krijgen op hun informatievoorziening, zodat zij inwoners en ondernemers optimale dienstverlening kunnen bieden en hun beleid efficiënt kunnen uitvoeren. Uitgangspunt daarbij zijn de functionele behoeften van gemeenten en de beweging Samen Organiseren, die zich richt op het ontwikkelen van collectieve voorzieningen voor gemeenten. De unit werkt vanuit de overtuiging dat optimale dienstverlening gerealiseerd wordt door te werken onder architectuur. Hiervoor realiseert de unit concrete producten en diensten onder de noemer GEMMA – Gemeentelijke Model Architectuur.

Omschrijving Common Ground:
Common Ground is een visie op de informatievoorziening van de overheid, waarbij data uitsluitend nog via API’s wordt ontsloten – in tegenstelling tot de huidige gebruikelijke praktijk waarbij data tussen applicatiesilo’s wordt gekopieerd en gesynchroniseerd. Onder aansturing van product owners uit gemeenten wordt software gemaakt die bijdraagt aan het realiseren van deze visie. De realiserende teams werken Agile. Alle producten worden Open Source en onder een vrije licentie gepubliceerd. Er wordt gewerkt in een niet-hiërarchisch team, op afstand of op een kantoor in Den Haag of Utrecht en er is veel ruimte voor eigen initiatief. Ook zijn er veel mogelijkheden om nieuwe dingen te leren. Het aantal uren inzet per week wordt in overleg bepaald en is afhankelijk van wat nodig is voor de lopende projecten. Overleg vindt voornamelijk plaats via Slack en in wekelijkse sprint reviews.

Omschrijving opdracht:
Ontwikkelen van een set generieke API open standaarden voor zaakgericht werken en een bijbehorende referentie implementatie w.o. Zaakregistratiecomponent, Documentregistratiecomponent, Zaaktypecataloguscomponent. Bij eventueel centraal aangeboden voorzieningen worden deze API’s ontsloten via NLX. Daarbinnen het uitvoeren van experimenten en demo’s die bijdragen aan realisatie van Zaakgericht werken. Bijdrage leveren aan relevante projecten zoals doorontwikkelen voor Common Ground componenten.

Omschrijving taken:
– Borgen van een set standaarden voor het Zaakgericht werken en referentieimplementatie
– Vormen van een effectieve brug tussen development en deployment
– Zorgdragen voor beschikbaarheid
– Vraagbaak op het gebied van DevOps
– Opstellen van technische en functionele documentatie
– Participeren in overleggen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van Zaakgericht werken
– Opstellen van systeemspecificaties
– Verzorgen van de technische realisatie van experimenten en demo’s

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent uiterlijk 01-09-2018 beschikbaar.
– Je beschikt over WO-werk- en denkniveau op het gebied van computer science of aanverwant (WO opleiding wiskunde afgerond en/of tenminste een HBO-opleiding in genoemde richting afgerond en/of 5 jaar aantoonbare werkervaring op WO-niveau.
– Je hebt hands-on kennis en ervaring met informatiemodellen (RGBZ 2.0, ImZTC 2.2) en Zaakgericht werken.
– Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met het inrichten van logging en monitoring van hoog beschikbare (high availability) gedistribueerde deploymentomgevingen met Ansible.
– Je hebt recente ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) met Git en Automationserver (zoals Jenkins) en Kubernetes, Docker en Github

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt zeer ruime werkervaring (> 5 jaar), opgedaan in de afgelopen 10 jaar, op het gebied van software ontwikkeling.
– Je hebt diepgaande ervaring (opgedaan in de afgelopen 7 jaar) met Python, het Django framework en Django REST framework.
– Je hebt diepgaande kennis van APIs die gebruik maken van JSON, REST en OAS 3.0.
– Je hebt ervaring in de rol van DevOps Engineer met het inrichten van systemen met veel concurrency en hoge beschikbaarheid.
– Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met de ontwikkeling van schaalbare systeemarchitecturen.
– Je hebt aantoonbaar ruime ervaring met het inrichten van CI/CD ontwikkelomgevingen.

Competenties:
– Klantgerichtheid.
– Kwaliteitgerichtheid.
– Resultaatgerichtheid.
– Samenwerking (teamspeler).
– Verbaal vaardig (voeren van nauwkeurige dialoog).
– Informatieverwerking.
– Analytisch vermogen.
– Nauwkeurigheid.
– Kwaliteitsbewustzijn.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 01-09-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: 3 maanden
Inzet: 16 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 09-08-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 20-08-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.