Aanvraag 20122362
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum20180625
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
De Dienst Informatie Management (IM) is onderdeel van het PDC en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van en dienstverlening voor de informatievoorziening (IV) van de organisatie en bereidt samen met de business de IV-portefeuille voor, onder meer door middel van de intake van nieuwe informatiebehoeften. Ook de vertaling van de informatiebehoefte naar requirements tot en met de regie op de implementatie van nieuwe of gewijzigde IV behoort tot het takenpakket van de dienst. De sector Advies stemt de IV af op de strategische doelstellingen en de behoeften van de business. Zij adviseert bij vernieuwing van de IV over mogelijke technologie-, proces- en organisatieveranderingen, levert de benodigde input voor de P&C cyclus en draagt zorg voor het onderhoud van de informatiearchitectuur. De sector regisseert en bewaakt tevens de kwaliteit van de implementatie voor wat betreft de gekozen proces-, organisatie- en IV veranderingen. Advies bestaat uit de teams Business Experts, Informatievoorziening Experts en Operationele Informatievoorziening Experts. In het team Informatievoorziening Experts is het specialisme requirement analyse ondergebracht. Het Team Informatievoorziening experts (IVE) bestaat uit twee onderdelen, te weten Allround Informatievoorziening Expert en Requirement Analyse. Het Team Informatievoorziening experts verricht binnen de kaders van de Nationale Politie IV-beleidsontwikkelings- en uitvoeringstaken op het gebied van informatiemanagement en requirement analyse. Het team houdt zich onder meer bezig met de advisering en uitvoering van vraagarticulatie op Informatievoorziening verbetering- en vernieuwingsvraagstukken en het definiëren en uitwerken van (non)functionele gebruikersspecificaties. Daarbij draagt het team zorg voor de borging van de inrichting van informatieprocessen, het analyseren van de organisatorische gevolgen en het inrichten van de niet geautomatiseerde informatievoorziening.

Verantwoordelijkheden:
Je bent verantwoordelijk voor de tijdige oplevering van gewenste producten. Hierbij houd je zelf de deadlines in de gaten en ben je verantwoordelijk voor je eigen werkplanning en bewaakt de voortgang.

Vakmatige taken:
– Je adviseert over informatievraagstukken in de vorm van vakinhoudelijk onderzoek, analyse of plan.
– In overleg met de (Coördinerend) Businessexpert concretiseer je de geplande activiteiten naar individuele werkafspraken, opleveren van gevraagde documenten, analyses, vooronderzoeken etc. om te komen tot een resultaat.
– Je zorgt voor een effectieve werkuitvoering overeenkomstig de vastgestelde planning, stuurt deze aan en bewaakt de voortgang hiervan.
– Je treedt op als intermediair tussen de coördinerend Businessexpert en de vraagorganisatie waar je voor werkt en bent vakinhoudelijk aanspreekpunt voor hen.

Leidinggevende taken:
Geen.

Contacten:
Je bent in staat om een netwerk op te bouwen, te onderhouden en uit te breiden. De contacten die je hebt zijn voornamelijk interne contacten.

Inzet in de lijn of project:
De inzet kan zowel zijn in de lijn als binnen een project.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde en erkende 4 jarige Hbo-diploma op het gebied van bedrijfskundige informatica, bedrijfskunde, bestuurskunde of vergelijkbaar.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als informatiemanagementadviseur binnen een organisatie met ruim 2500 medewerkers (bij voorkeur binnen de (semi-)overheid).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent in bezit van relevante informatiemanagement opleidingen.
– Je hebt een afgeronde Prince 2 opleiding.
– Je hebt een afgeronde Scrum / Agile opleiding.
– Je hebt aantoonbare werkervaring met Agile, scrum of vergelijkbaar.
– Je hebt ervaring op conceptueel niveau in de specialismen architectuur, informatiebeveiliging en requirement analyse.
– Je hebt goede kennis van de (politiële) informatievoorziening en ervaring met het gebruik van gangbare standaard tools binnen het vakgebied.

Competenties:
– Netwerkvaardigheden: je ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
– Organisatie sensitiviteit: je speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
– Probleemanalyse: je signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
– Stressbestendig: je blijft effectief presteren onder hoge werk- en tijdsdruk, bij tegenspel en druk door anderen en in onzekere omstandigheden.
– Mondelinge uitdrukkingsvaardigheden: je maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

Screening:
Een voorwaarde voor definitieve gunning is dat de kandidaat het positieve screeningsadvies of de Verklaring van Geen Bezwaar overlegt na afronding van screening. De screening neemt 6-15 weken tijd in beslag. U dient hier rekening mee te houden. Het screeningsproces kan leiden tot opschuiven van de startdatum van de opdracht. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Rotterdam
Startdatum: 25-06-2018
Duur: 31-12-2018
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 13-04-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 26-04-2018 van 10.00 – 14.00 uur

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.