Aanvraag ICI00526
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum24 september 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving opdrachtgever:
Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) komt op voor kinderen die zich in een bedreigde situatie bevinden. De RvdK biedt geen directe hulpverlening, maar doet onderzoek en geeft advies. Dat vraagt om deskundigheid en inlevingsvermogen en dat maakt werken voor de RvdK zo bijzonder. De RvdK zet stappen in de digitale transformatie. Daarnaast heeft de RvdK een complexe infrastructuur met verschillende applicaties waar men deels of volledig het functioneel beheer op voert. Dit maakt dat er van een functioneel beheerder wordt verwacht zich zowel in te zetten op het dagelijks beheer en onderhoud, als op de doorontwikkeling/vernieuwing. De rol van functioneel beheerder is derhalve meer gericht op participatie in projecten die bijdragen aan het verder digitaliseren van de bedrijfsprocessen van de RvdK. De functioneel beheerder doet in een hoog tempo kennis op van de applicaties en bedrijfsprocessen, om vervolgens in projecten zowel uitvoerende werkzaamheden te kunnen doen (ontwerp schrijven, testtrajecten opzetten en uitvoeren) alsmede te adviseren ten aanzien van I-oplossingen ter optimalisatie van de bedrijfsprocessen.

Omschrijving afdeling:
Bij de RvdK werken ruim 2000 mensen, verspreid over verschillende locaties in het hele land met 4 AO-locaties. De landelijke directie bestaat uit vijf directeuren met een landelijke staforganisatie ter ondersteuning.

IV-Regie:
De Raad heeft in juli 2015 haar ICT infrastructuur en kantoorautomatisering uitbesteed aan een shared service center van het ministerie van JenV. Het applicatiebeheer en de doorontwikkeling van het primaire proces systeem wordt geleverd door een externe marktpartij.

Omschrijving functie:
Als Functioneel Beheerder binnen de Raad ben je in eerste instantie een absolute kenner op de inhoud van het primaire bedrijfsproces van de Raad. Je begrijpt waar de medewerkers in het veld mee bezig zijn. Ook begrijp je aan welke eisen de informatievoorziening moet voldoen om de medewerkers in het veld maximaal te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Dit vraagt om kennis van IT-systemen en processen. Je bent de applicatiespecialist voor diverse applicaties die binnen de RvdK gebruikt worden. Daarnaast ben je bekend met het werkveld van de Rijksoverheid. Je ondersteunt de medewerkers bij het gebruik van de applicatie. Dit doe je voor nieuwe en bestaande functionaliteiten binnen de applicatie. Hiervoor stel je gebruikershandleidingen samen en verzorg je bij grote wijzigingen trainingen. Bij incidenten fungeer je als de tweede of derde lijn in het incidentproces. Je coördineert en neemt deel aan overleggen op verschillende plekken in het land. Voor wijzigingen die doorgevoerd moeten worden kunnen voortkomen uit projecten waar je eventueel bij aanschuift in de rol van projectteamlid, testcoördinator of (technisch) deelprojectleider. Voor het ophalen van de requierments heb je contact met key-users, hetgeen gepaard gaat met een gedeelte business analyse. Deze requirments vertaal je naar functionele wensen en registreer je in een wijzigingsverzoek. Voor aanpassingen in de applicatie die doorgevoerd worden, bereid je de testtrajecten voor, coördineer je deze en beoordeel je de uitkomst ervan. Bij grote veranderingen die projectmatig worden uitgevoerd, neem je deel aan een projectteam of het scrumteam waarin aan de wijziging gewerkt wordt. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van relevante documentatie zoals functionele ontwerpen, werkinstructies en gebruikershandleidingen. Je bezit over goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. Je kunt omgaan met tegenstrijdige belangen binnen de gebruikersgroep van een applicatie, waarbij je je eigen advies over de mogelijke oplossingsrichting niet uit het oog verliest. Je bent organisatie sensitief en hebt gevoel voor de politieke verhoudingen binnen de RvdK. Je bent pragmatisch, flexibel en enthousiast. Weet de mensen om je heen te enthousiasmeren. En vindt het niet erg om je te verdiepen in nieuwe onderwerpen binnen het vakgebied functioneel beheer.

Omschrijving werkzaamheden:
Zorg dragen voor het inrichten, aanpassen, vernieuwen en onderhouden van de informatievoorziening (processen, procedures en/of systemen) passend binnen het informatiebeleid van de Raad teneinde aan de eisen en wensen van de gebruikers en aan de overeengekomen prestatiekenmerken te kunnen voldoen.
Naast het dagelijks beheer en onderhoud lever je in projecten en/of ontwikkelteams jouw bijdrage aan innovatie op het gebied van digitaliseren. In projectteams waar verschillende disciplines vertegenwoordigd zijn heb je voor wat betreft het IV-gedeelte een regierol. Dit houdt in dat je niet alleen inhoudelijk bezig bent het de vertaling van proces naar I-oplossing, maar ook met het voorbereiden en coördineren van (keten)testtrajecten, leveranciers aansturen en de voortang bewaken namens de IV-Regie Organisatie van de RvdK.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent per direct beschikbaar voor 32-36 uur per week voor de periode van inhuur.
– Je hebt een relevante afgeronde HBO of WO opleiding. Bijvoorbeeld: Informatica, Bedrijfskundige informatica, Business IT & Management (BIM).
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, als functioneel beheerder.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, als testanalist.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 4 jaar, als tester met als specifieke ervaring het testen van ketenintegraties.
– Je bent BiSL gecertificeerd.
– Je bent ITIL V3 gecertificeerd.
– Je hebt 2 jaar ervaring met ASL in een IV serviceorganisatie, de ervaring is opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met testen en het werken met TMAP of een soortgelijke methode.
– Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het ITIL changeproces en incidentproces, de werkervaring is opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring met het werken volgens Agile/Sprint methode, de werkervaring is opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt aantoonbare kennis, middels diploma of certificaat en minimaal 2 jaar werkervaring op het gebied van informatieanalyse, zoals het vertalen van de businesswens naar de I-oplossing.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met testen volgens gestructureerde testmethodieken, zoals T-map.
– Je hebt kennis van en ervaring met informatiebeheer.
– Je hebt ervaring met Siebel.
– Je hebt ervaring met digitaliseringstrajecten al dan niet binnen de Rijksoverheid. Omzetten van papieren-kantoor naar digitaal werken, inclusief opzetten naar Document Management System (DMS) alsmede overgang van papieren post naar digitaal berichtenverkeer.
– Je hebt werk ervaring binnen overheids-organisaties (of overheids-gerelateerde organisaties zoals uitvoeringsorganisaties).
– Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring in de rol van deelprojectleider ICT, opgedaan in de afgelopen 5 jaar.
– Je hebt ervaring in het samenwerken met leveranciers van infrastructuur en applicaties.
– Je hebt heeft kennis van en ervaring met het adviseren over en het coördineren van de inrichting van testomgevingen.

Competenties:
– Initiatief: Begint uit zichzelf, stelt zich voor en weet relevante informatie/werkervaring uit zichzelf aan te dragen.
– Resultaatgericht: Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat en toont commitment om het resultaat te behalen. Kan hierin de gestelde prioriteit volgen. Toont daadkracht en vasthoudendheid met einddoel voor ogen. Neemt tijdig maatregelen om gestelde doelen te kunnen realiseren.
– Samenwerken: Werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel. Is organisatie-sensitief, voelt aan hoe meningsverschillen het beste op te lossen, kan denken vanuit gebruikersperspectief.
– Aansturen groep: Stuurt binnen een groep op samenwerking en op het bereiken van doelen. Kan namens de RvdK de regierol pakken in projecten op het deelgebied ICT. Kan regie voeren op IT-leveranciers.
– Plannen en organiseren: Bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering. Stemt planning af in het team. Kan realistische planningen opstellen ten behoeve van ketenplanningen en vice versa (kan vanuit ketenplanningen ook planningen voor de RvdK maken).
– Motiveren: Stimuleert bij anderen betrokkenheid en actie. Bevordert de samenhang en samenwerking door communicatie en overleg; Inspireert medewerkers door het tonen van het juiste voorbeeldgedrag en door humor op het juiste moment.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: zsm
Duur: 18 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32-36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-09-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: week 39/40

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.