Aanvraag 20122697
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum17 september 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Werkomgeving en werkzaamheden:
De werkzaamheden zullen plaatsvinden bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD). De MIVD verzamelt en verwerft inlichtingen om deze te verwerken en te analyseren om zodoende de gevraagde rapporten te kunnen opstellen en distribueren naar de klanten zoals de politiek, maar ook de commandanten te velde. Dit gehele proces vindt plaats op basis van de beschikbaarheid van de hoogwaardige ICT omgeving. Het is om die reden dat de ICT infrastructuur het hoofd-wapensysteem van de MIVD wordt genoemd.
Het Bureau ICT, van waaruit de werkzaamheden plaats vinden, is gericht op het zorgdragen voor de (continuïteit in de) beschikbaarheid van het hoofdwapensysteem. BICT bestaat uit een gedreven en enthousiast team.
Wij zijn op zoek naar een Senior ICT Beheerder Citrix met brede ervaring die van afwisseling houdt. Jouw werkzaamheden hebben directe meer-waarde voor het operationele proces van de dienst. Als senior ICT beheerder Citrix werk je aan het ontwerp en het onderhoud van de infrastructuur met name op het gebied van virtualisatie. Je lost samen met collega’s complexe problemen op en werkt mee aan de implementatie en migratie op het gebied van werkplekbeheer en virtualisatie (XenApp e.a.).

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt HBO werk- en denkniveau
– Je hebt diepgaande kennis van Windows platform(en) en virtualisatie.
– Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met Windows Server 2008 t/m 2012R2.
– Je hebt minimaal 5 jaar kennis en ervaring met Windows Client MS.
– Je hebt minimaal 3 jaar kennis en ervaring met Citrix – NetScaler Networking / Gateway.
– Je hebt een Citrix certificering.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Citrix VDI.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met virtualisatie, desktop management (RES).
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met migratietrajecten.
– Je hebt minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van ontwerpdocumenten en plannen van aanpak.
– Je bent minimaal 32 uur per week beschikbaar.
– Je bent in het bezit van het rijbewijs B.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met HP hardware of gelijkwaardig.
– Je hebt kennis van scripting in Powershell.
– Je hebt kennis en Ervaring van Scrum/Agile.
– Je hebt een certificaat ITIL Foundation.
– Je hebt goede kennis van de Engelse taal in woord en geschrift.
– Je hebt ervaring bij Defensie of Rijksoverheid.

Competenties:
– Je hebt een flexibele instelling en prima sociale eigenschappen
– Je ziet complexe ICT vraagstukken als een uitdaging
– Je kunt technisch jargon vertalen naar begrijpelijke taal
– Je hebt analyserend vermogen en leervermogen en bent flexibel
– Je bent resultaatgericht, innovatief en stressbestendig
– Je bent bereid tot uitvoering van werkzaamheden en bereikbaarheid buiten de normale diensturen

Standplaats:
De werkzaamheden zullen in beginsel plaatsvinden op de Frederikkazerne te Den Haag. In voorkomend geval zal worden gewerkt op de diverse klantlocaties.

Inzet Periode:
Schatting: 1800 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1800 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Bijzonderheden:
Op deze opdracht is geen overwerkvergoeding van toepassing.

Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT):
Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A+ EP.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm na screening, ca. september/oktober
Duur: 1800 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 32 uur per week
Tarief: € 65
Sluitingsdatum: 14-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: rond 23-06-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.