Aanvraag 20122670
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum20180910
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Opdracht Omschrijving:
De werkzaamheden zullen worden verricht binnen de complexe ICT omgevingen van Defensie. De taken bestaan, onder andere, uit het invullen van dagelijks beheer, conform ITIL processen.
– incident afhandeling van complexe ICT incidenten,
– updaten van Microsoft omgevingen en antivirus,
– in voorkomend geval updaten van netwerk componenten
– user & accountmanagement,
– controleren diverse loggingen op de servers en het netwerk,
– in voorkomende geval opstellen/bijwerken beheerdocumentatie en -processen.
– In voorkomend geval een bijdrage leveren aan projecten voor wat betreft de dagelijkse beheer activiteiten. De huidige netwerk omgevingen worden de komende perioden gemoderniseerd en vanuit deze projecten zal nauw samen worden gewerkt met het dagelijks beheer.

Project of reguliere taak:
Het betreft een reguliere beheer taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een aantoonbaar MBO4 niveau, richting ICT
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als ICT beheerder
– Je bent Microsoft gecertificeerd (Client of Server)
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent in het bezit van een geldig Cisco certificaat en/of hebt minimaal 5 jaar ervaring met Cisco
– Je bent bij voorkeur in het bezit van een ITIL certificaat (versie 2 of hoger)
– Je hebt ervaring met Microsoft Client/Microsoft Server
– Je hebt kennis en ervaring met VMWare en/of bent gecertificeerd
– Je hebt kennis/ervaring met scripting tools (bijv. MS Power Shell)
– Je hebt ervaring binnen de Defensie organisatie

Competenties:
– Analyseren
– Communiceren
– Flexibel
– Klantgericht
– Nauwkeurig
– Resultaatgericht
– Samenwerken

Inzet Periode:
Schatting 1080 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1080 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT):
Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u zich niet aanbieden op deze opdracht.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Helder
Startdatum: zsm na screening, ca. september
Duur: 1080 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 08-06-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: juni 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.