Aanvraag ICI00523
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum2 oktober 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving opdracht:
Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering. Je zal op tijdelijke basis als informatieanalist werkzaam zijn op een of meerdere projecten binnen het programma Kern Gezond.Het programma heeft als doel om te zorgen dat de data van het Handelsregister op orde is.

Omschrijving opdracht:
– Stelt op basis van het programma van eisen een functioneel ontwerp op. Doet voorstellen over het oplossen van functionele problemen.
– Inventariseert systeemwensen en -eisen bij de gebruikers, zowel bij systeemwijzigingen als nieuw te ontwikkelen systemen.
– Ontwerpt services voor het ontsluiten van gegevens van het Handelsregister.
– Analyseert de benodigde en aanwezige informatievoorziening en vertaalt deze naar systeemspecificaties.
– Ontwerpt functionele specificaties en ontwerpstandaards en begeleidt ontwikkelaars bij hun werkzaamheden; toetst deze op volledigheid e.d.
– Begeleidt de implementatie van het systeem bij de gebruikers.
– Maakt deel uit van het Agile Scrum team.
– Linking pin tussen business analyse en ontwikkelaars.
– Doet voorstellen ter verbetering en draagt ICT-oplossingen aan voor business-vraagstukken.

Gewenst profiel:
Een informatieanalist die in staat is om analyses uit te voeren rondom het handelsregister. Deze analyses conform de standaarden van de KvK op papier te zetten. En dit vervolgens over te dragen aan het realisatie-team.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau op het gebied van Informatica (of vergelijkbaar).
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als ICT analist.
– Je hebt ervaring met Agile/Devops.
– Je hebt ervaring met het gestandaardiseerd opstellen van requirements door middel van modellen als UML, BPMN, Archimate.
– Je hebt ervaring met Enterprise Architectuur.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent in het bezit van certificering op IREB-CPRE, SAFe.
– Je hebt ervaring met basis registraties.
– Je hebt ervaring met het specificeren van services, Service-Oriented Architecture (SOA).

Competenties:
– Analytisch vermogen: Je onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.
– Communiceren: Je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
– Impact: Je maakt een vertrouwenwekkende en positieve indruk op anderen en weet deze te handhaven.
– Kwaliteitsgerichtheid: Je hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.
– Samenwerken: Je handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep

VOG:
Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Woerden
Startdatum: 02-10-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 2x 12 maanden
Inzet: minimaal 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-09-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 27-09-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.