Aanvraag ICI00507
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 oktober 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving opdracht:
De Gemeente Utrecht werkt digitaal. Ook de informatiehuishouding is digitaal. Dat betekent echter nog niet dat alle papier de organisatie al uit is. Er zijn nog analoge archieven die moeten worden bewerkt, waarna overbrenging naar Het Utrechts Archief zal plaatsvinden. Als Senior Medewerker Archiefbewerking ondersteun je de organisatie bij het uitfaseren van de analoge archieven. Dit doe je door in het projectteam archiefbewerking te werken aan het inventariseren van archief. Je hebt ervaring op het gebied van archiefbewerking, zowel in operationele als theoretische zin. Je beoordeelt of dossiers in aanmerking komen voor blijvende bewaring, stelt inventarissen op en signaleert of dossiers in aanmerking komen om bij overbrenging beperkt te worden aan de openbaarheid. Je bent doortastend en kunt zelfstandig werken aan complex en op onderdelen nog ongeorganiseerd/ongestructureerd overheidsarchief. Je werkt in de applicatie MaisFlexis. Je werkt onder aansturing van de projectleider archiefbewerking. Het projectteam archiefbewerking werkt in opdracht van de Concernmanager Informatie- en Procesmanagement en maakt onderdeel uit van het Interne Bedrijf Informatievoorzieningen (IB-IV). Het projectteam archiefbewerking heeft de opdracht om archieven van enkele organisatieonderdelen te bewerken zodat overbrenging naar de archiefbewaarplaats kan plaatsvinden. Als senior medewerker archiefbewerking maak je deel uit van het project archiefbewerking. Dit team bestaat vooralsnog uit vijf medewerkers.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde HBO opleiding of hoger (afgeronde HBO-opleiding Archivistiek B of vergelijkbare relevante modules opleiding Archief- of informatiemanagement, aangevuld met aantoonbare praktische ervaringen).

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt specifieke ervaring op het gebied van bewerking van complex en op onderdelen nog ongeorganiseerd/ongestructureerd overheidsarchief.
– Je hebt specifieke ervaring op het gebied van de bewerking van archief op het gebied van stadsontwikkeling en/of stadsbeheer.
– Je hebt specifieke ervaring op het gebied van samenwerking met een archiefdienst in het afstemmen van de kwaliteit van inventarissen.
– Je hebt specifieke ervaring met betrekking tot het gebruik van MaisFlexis.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-10-2018
Duur: 30-09-2019
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 17-09-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 26-09-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.