Aanvraag 20122528
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum19700101
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Functieomgeving:
De werkzaamheden worden verricht binnen de Unit IT van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), onderdeel van het Ministerie van Defensie. Defensie is een operationele en uitvoerende organisatie. Hoofddoel is het gereed stellen en beschikbaar houden van operationele eenheden en de succesvolle inzet daarvan, zowel in nationaal als internationaal verband. De MIVD ondersteunt daarbij door het tijdig leveren van betrouwbare inlichtingen. De MIVD bestaat, naast een directie, uit stafafdelingen, operationele afdelingen en ondersteunende afdelingen. Je komt te werken bij de Unit IT binnen de stafafdeling bedrijfsvoering. Een hoogwaardige IV/ICT-omgeving is voor de MIVD van vitaal belang.

De Unit IT is de leverancier van eigentijdse informatiesystemen ter ondersteuning van de inlichtingen- en veiligheidsprocessen van de MIVD. Kernwaarden zijn daarbij klantgerichtheid, adaptief vermogen en resultaatgerichtheid (effectief, efficiënt, veilig en rechtmatig). De Unit IT verricht alle voorkomende werkzaamheden voor de instandhouding, optimalisatie en doorontwikkeling van hoogwaardige informatiesystemen, de innovatie en introductie van nieuwe systemen en de gecontroleerde afstoot van systemen aan het eind van de levensduur. In de praktijk is er sprake van multidisciplinaire teams die integraal verantwoordelijk zijn voor een groep van diensten, applicaties en systemen. De unit omvat tevens de disciplines business analyse en business architectuur. Ook worden nationaal en internationaal relaties onderhouden op het gebied van informatievoorziening, in het bijzonder ten behoeve van militaire operaties. Tenslotte voert de unit IT-projecten uit.

Omschrijving Opdracht:
Als Medior netwerkspecialist ben je binnen de dienst één van de drijvende krachten op het gebied van netwerkinfrastructuur en netwerkbeveiliging. Onder leiding van architecten en systeemdeskundigen werk je aan het uitbreiden en vernieuwen van de IT-voorzieningen. Samen met andere specialisten bouw, migreer en beheer je de ICT-infrastructuur. Je participeert in IT-projecten en je bewaakt de kwaliteit van het dagelijks beheer. Je gebruikt en verbetert technieken en systemen om de infrastructuur te monitoren en te bewaken. Je hebt daarmee een belangrijke rol in het vergroten van de digitale weerbaarheid van de dienst.

Speelruimte:
– De ICT-architectuur van Defensie, het Defensie Beveiligingsbeleid en de aansluiting op bestaande ICT-systemen en standaarden zijn leidend voor de technische inrichting van de op te leveren producten.
– Je wordt aangestuurd door een teamleider van een multidisciplinair IT-beheer team.
– Je werkt zelfstandig aan een (deel)ontwerp of migratieplan, maar wel in voortdurende afstemming met architectuur, systeemdeskundigen en collega-specialisten.
– Je hebt een uitvoerende rol bij het bewaken van de functies die de netwerkinfrastructuur moet vervullen, bij het analyseren van de belasting van het netwerk en het vaststellen van wenselijke capaciteitsaanpassingen en bij het analyseren van netwerk- en security monitoring en de daaruit voortvloeiende verbetermaatregelen.
– Je bewaakt de beschikbaarheid van het netwerk en herstelt verstoringen.
– Je bent deskundig op jouw expertisegebied. Je bent een vraagbaak voor collega’s en helpt bij het op peil brengen en houden van netwerk- en security kennis.

Contacten:
– Met ITIL proces managers, projectleiders en/of teamleiders over de te verrichten werkzaamheden.
– Met technici van leveranciers over mogelijkheden, inrichting en instelling van ICT middelen om te komen tot verantwoorde (ontwerp)keuzes en optimaal functionerende systemen.
– Met systeemdeskundigen om de voorgenomen ontwerpkeuzes te toetsen aan kaders en standaarden en om complexe verstoringen te verhelpen.
– Met collega-beheerders van andere technische disciplines en met gebruikers van de IT-infrastructuur om verstoringen te verhelpen of bouw-/migratie activiteiten uit te voeren.

Project of reguliere taak:
Reguliere taak.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een afgeronde MBO4 opleiding, bij voorkeur ICT of netwerkbeheer.
– Je hebt tenminste 3 jaar ervaring als ICT beheerder of projectmedewerker binnen het aandachtsgebied netwerken en security.
– Je bent in het bezit van een geldig netwerk-/security certificaat op associate niveau, bijvoorbeeld CCNA R&S.
– Je bent in het bezit van rijbewijs B.
– Je bent bereid tot het incidenteel werken buiten reguliere kantooruren en uitvoeren van consignatiedienst.
– Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring bij Defensie of de rijksoverheid.
– Je hebt ervaring in hoog beveiligde omgevingen (Politie, Justitie, Inlichtingendiensten, banken/financiële instellingen e.d.)
– Je hebt ervaring met netwerksecurity, bijvoorbeeld firewallbeheer of verbindingsvercijfering.
– Je hebt ervaring met datacenter inrichting.
– Je hebt ervaring met (gevirtualiseerde) server-, storage en desktop omgevingen.
– Je hebt ervaring met beheer volgens ITIL.
– Je hebt ervaring in het werken in een multidisciplinair team.
– Je hebt ervaring met Agile/SCRUM.

Competenties:
– Analyseren
– Creatief
– Communiceren
– Leervermogen
– Samenwerken
– Klantgericht
– Verantwoordelijk

Inzet Periode:
Schatting 1800 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1800 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau A (EP).

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: zsm na screening, ca. augustus
Duur: 1800 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 11-05-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: medio mei 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.