Aanvraag ICI00522
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 oktober 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving opdracht:
Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken.

Omschrijving werkzaamheden:
Als Senior Projectmanagement Officer ondersteun je de programmamanager en de projectmanagers in het uitvoeren van het programma en de projecten UBO. Dit behelst risico management, administratieve en organiserende taken, maar nog belangrijker: je bent de rechterhand van de managers. Je bent in staat om taken over te nemen van de projectmanagers, de projectmanagers te ontzorgen en fungeert als klankbord. Je hebt een proactieve houding en brengt een dosis energie en vasthoudendheid mee.

Je voert als Senior Projectmanagement Officer (PMO’er) in ieder geval de volgende taken uit:
– Assisteren van de programma-en projectmanagers bij het opstellen van programma- en projectplanningen en het bewaken daarvan.
– Voortgangsoverzichten verzamelen en afwijkingen signaleren en analyseren.
– De programma- en projectmanager assisteren bij het opzetten van de (financiële en algemene) projectadministratie en het bewaken daarvan.
– Je maakt financiële prognoses, bewaakt het budget en adviseert over de inrichting van sturing op geld.
– Periodieke programma- / projectrapportages samenstellen en rapportagetermijnen bewaken.
– Zorgdragen voor (centrale) projectarchivering met inachtneming van de richtlijnen hiervoor.
– Methodische ondersteuning geven voor MSP/PRINCE2 en/of Agile SCRUM aan programma- en projectmanagers.
– Zorgdragen voor de bewaking van de richtlijnen t.a.v. kwaliteitsmanagement voor de projecten/programma’s.
– Zorgdragen voor de invulling en bewaking van de richtlijnen van risicomanagement voor de projecten/programma’s.
– Identificeren en actief mitigeren & communiceren van risico’s en risicobeperkende maatregelen.
– Bewaken en registreren resourcemanagement van de projecten/programma’s.
– Overige administratieve werkzaamheden.
– Opstellen planning, waaronder een capaciteitsplanning (resourcemanagement) en deze bewaken.
– Bijhouden en najagen van actielijsten.
– Organiseren van meetings, agenda’s voorbereiden en notuleren in overleggen.
– Zorgdragen voor het communicatieplan, adviseren over en mede-invulling geven aan de inrichting van (project)communicatie.
– Bewaken scope en sparring-partner van het programmateam.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt minimaal een afgeronde opleiding op HBO-niveau op het gebied van P3O Foundation of MoP Foundation.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met Projectmanagement en PMO binnen overheid en bedrijfsleven.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring heeft de kandidaat met werken met projectadministratie, projectfinanciën en -rapportages.
– Je hebt aantoonbare ervaring binnen een PRINCE2/MSP omgeving.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je bent in het bezit van PRINCE2 Certificering.
– Je hebt kennis van PMO.
– Je hebt kennis van Scrum of Lean.
– Je hebt ervaring binnen een Agile/SCRUM omgeving.

Competenties:
– Communiceren: Je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
– Flexibiliteit: Je past verschillende werkwijzen toe en gedraagt zich anders in verschillende situaties om een doel te bereiken.
– Overzicht: Je overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.
– Plannen en organiseren: Je vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.
– Resultaatgericht: Je werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

VOG:
Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Woerden
Startdatum: 01-10-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 2x 12 maanden
Inzet: 32/40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-09-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 27-09-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.