Aanvraag ICBO00072
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 augustus 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Kamer van Koophandel:
Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. De Kamer van Koophandel geeft ondernemers zinvolle informatie die het leven makkelijker maakt. Met toegang tot het Handelsregister en onze data, kennis en netwerken. Wij bieden als moderne publieke dienstverlener actuele en onafhankelijke informatie voor alle fasen van ondernemerschap. Of het nu gaat om het starten van een bedrijf, veilig zakendoen, innoveren, internationaal ondernemen of financiering.

Omschrijving opdracht:
De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij het leveren van informatieproducten aan de markt centraal staat. Het snel kunnen ontwikkelen van nieuwe (en waar nodig maatwerk-) producten is daarbij randvoorwaardelijk. Daarom is het nodig om veranderingen door te voeren in het ICT-landschap. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Het programma Kern Gezond draagt zorg voor toekomstvastheid van het Handelsregister-domein. De projectleider IT stelt projectplannen op in overleg met de opdrachtgever, nadat de businesscase is gevalideerd. Draagt zorg voor de bemensing van het projectteam en selecteert eventueel te betrekken derde partijen. Organiseert consensus over het te behalen projectresultaat en adviseert over de de projectmethode. Stuurt het projectteam aan (inclusief eventuele derde partijen), bewaakt de voortgang en concensus over het gewense eindresultaat. Richt de budgetverantwoordingsstructuur in. Verzorgt tussentijdse rapportage aan de opdrachtgever, bewaakt het budget en verzorgt de projectcommunicatie. Identificeert risico’s en kansen voor het project n.a.v. interne en externe ontwikkelingen en stuurt hierop bij. Daarnaast heeft de projectleider in toenemende mate een rol in de Agile Transitie waar we doorheen gaan en verwachten we dat hij/zij een rol neemt in die transitie van waterval naar agile. De projectleider stuurt meerdere projecten aan binnen het programma Kern Gezond.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een opleiding op WO niveau.
– Je bent in het bezit van een IPMA B- certificering.
– Je bent in bezit van certificering op gebied van SaFe leadership.
– Je hebt meer dan 3 jaar aantoonbaar ervaring als ICT projectleider.
– Je hebt ervaring met het opstellen en beheersen van kostenramingen.
– Je hebt ervaring met implementatie van IT projecten met een omvang van minimaal 2 miljoen euro.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met software ontwikkel projecten.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt een opleiding op WO niveau op het gebied van Informatica in combinatie met bedrijfskunde(of vergelijkbaar).
– Je hebt aantoonbaar kennis van BIT.
– Je hebt minimaal 2 jaar werkervaring bij een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) bij voorkeur in combinatie met basisregistraties.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Agile/Devops.
– Je hebt ervaring met software ontwikkeling-projecten.
– Je hebt ervaring met onderhoud en nieuwbouw trajecten.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met ontwikkelingen in complexe ketens die domeinoverschrijdend zijn.

Competenties:
– Communiceren: Je verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
– Kwaliteitsgerichtheid: Je bent in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.
– Overzicht: Je overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Je kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.
– Plannen en organiseren: Je vertaalt doelstellingen in concrete acties en activiteiten en organiseert middelen en werkzaamheden zodanig dat de gemaakte tijdsplanning wordt behaald.
– Creativiteit: Je bekijkt situaties vanuit verschillende invalshoeken. Je kan vaststaande interpretatiekaders loslaten, komt tot alternatieve, oorspronkelijke en vernieuwende ideeën.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Woerden
Startdatum: 01-08-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 2x 12 maanden
Inzet: minimaal 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 12-07-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 19-07-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.