Aanvraag ICBO00071
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum17 september 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Beschrijving Opdrachtgever
De Directie Cyber Security draagt bij aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Binnen de directie is het Nationaal Cyber Security Centrum het operationeel coördinerend orgaan voor de afhandelingen van grote cyber incidenten

Beschrijving directie/afdeling
De afdeling Marktontwikkeling en Partnerschappen is verantwoordelijk voor een goede verbinding met alle doelgroepen van het NCSC en is daarnaast verantwoordelijk voor een goed werkend stelsel van cyber-crisisbeheersing.

Beschrijving omschrijving dienst, aanleiding en doel
Teneinde samenwerking tussen de verschillende partners en het NCSC tijdens een crisis met een cybercomponent goed te kunnen laten verlopen, wordt om de twee jaar een nationale cyber crisisoefening georganiseerd onder de naam ISIDOOR. Daarvoor dient een project te worden ingericht, waarin met partners de oefening wordt voorbereid . Dit gebeurt door een in te huren projectleider, die verantwoordelijk wordt voor het behalen van de twee doelen van de oefening. Dit is een langdurig en omvangrijk traject waar binnen de afdeling geen expertise voor aanwezig is en bovendien de capaciteit op dit moment er voor ontbreekt.

Werkzaamheden bestaan uit:
– Opzetten en uitvoeren van projectplan.
– Zorgdragen voor goede informatievoorziening naar opdrachtgever.
– Aansturen deelprojecten(zoals het laten bouwen van een scenario en het laten aansluiten van de deelnemende organisaties)
– Zorgdragen voor een evaluatie van de oefening

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor minimaal 20 uur per week voor de periode tot september 2019 en kan daarvan ook het merendeel op kantoor van de opdrachtgever aanwezig zijn.
– Je hebt een afgeronde opleiding HBO/WO
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met genoemde werkzaamheden. De ervaring dient in de afgelopen 5 tot 7 jaar te zijn opgedaan.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met cyber security De ervaring dient in de afgelopen 5 tot 7 jaar te zijn opgedaan.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met projectleiderschap De ervaring dient in de afgelopen 5 tot 7 jaar te zijn opgedaan.
– Je hebt minimaal 5 jaar ervaring met crisismanagement De ervaring dient in de afgelopen 5 tot 7 jaar te zijn opgedaan.
– Je bent beschikbaar per september 2018, bij voorkeur eerder
– Je bent bekend met crisisbeheersingsprocessen bij de overheid, in het bijzonder op het gebied van cyber security.
– Je hebt ervaring in het organiseren van nationale oefeningen
– Je bent in staat om zowel publieke als private partners te laten participeren aan de oefening.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt meerjarige relevante ervaring met crisisbeheersing
– Je hebt meerjarige relevante ervaring met cyber security.
– Je hebt meerjarige relevante werkervaring met NCSC.
– Je hebt meerdere jaren gewerkt als projectleider.
– Je bent bekend met de werking van de ICT Response Board (IRB).
– Je bent bekend met de inhoud van het Nationaal Crisisplan ICT.
– Je bent bekend met de inhoud van het crisishandboek DCS.
– Je hebt ervaring met het inrichten van een grote oefening op nationaal niveau.
– Je hebt in meerdere opdrachten ervaring binnen Cyber Security organisaties. Toegepast bij overheid en private organisaties.
– Je hebt de beschikking over een relevant en aantoonbaar netwerk bij crisispartners binnen departementen, vitale en internationale partners.

Competenties:
– Je werkt gestructureerd en weet verantwoordelijkheden goed te beleggen
– Je bent deskundig en in staat zijn kennis en ervaring snel in te zetten
– Je laat zien dat je de diverse belangen in een complex veld kan overzien en ondanks de tegenstellingen in die belangen kan acteren.
– Je beschikt over overtuigingskracht
– Je bent stressbestendig (meerdere prioriteiten tegelijk aankunnen)

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: 17-9-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 20 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 25-07-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 34 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.