Aanvraag ICI00520
StatusOpen
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum3 december 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving opdracht:
Het team P&O en Medische Hosting Services is verantwoordelijk voor de continuïteit, beveiliging en innovatie van de IT infrastructuur waar de P&O en medische applicaties op gehost worden. Je werkt daarbij nauw samen met functioneel beheer, informatiemanagement en de bedrijfsvoering in een virtuele ketenorganisatie. Het business domein P&O en Medisch is een dynamische omgeving met genoeg uitdagingen. Zo zijn er meer dan 100 applicaties die de P&O en medische bedrijfsvoering ondersteunen. Momenteel is het team P&O en Medische Hosting Services verantwoordelijk voor 10% van het applicatielandschap. De visie van het team is om dit uit te breiden naar 100%. Een flinke ambitie waarbij we gemotiveerde teamspelers zoeken met een passie voor het vak.

Omschrijving werkzaamheden:
Als technisch specialist ben je verantwoordelijk voor de basis productontwikkeling van IT-componenten en de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer. Je lost (aangereikte) problemen op door de toepassing van gestandaardiseerde (specialistische) methoden en technieken. Je krijgt te maken met het technisch beheer van applicaties, bijbehorende databases en middleware producten. Hiervoor participeer je in ontwikkeltrajecten in het kader van lifecyclemanagement en in programma’s en/of projecten. Je stelt documentatie van de ITcomponenten op en voert testroutines uit. Je houdt deze up-to-date, doet het technisch beheer en je doet capaciteits-, configuratie- en wijzigingenmanagement. Je toetst de architectuurontwerpen en doet verbetervoorstellen. Je signaleert, analyseert en verhelpt zelfstandig storingen van de IT-componenten. Hiervoor moet je soms bereikbaar zijn in geval van calamiteiten. Verder doe je voorstellen vanuit de praktijk voor verbetering van de uitvoering van het technisch (applicatie)beheer- en productontwikkeling werkzaamheden en implementeert deze.

Gewenst profiel:
Je wordt gedreven door het vertalen van uitdagingen in successen, neemt berekende risico’s om doelen te bereiken en weet instinctief welke mensen je nodig hebt om dit te bereiken en hoe hen daartoe te activeren.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je hebt een HBO werk- en denk niveau in het kennisgebied informatica, computertechniek of telecommunicatie.
– Je hebt minimaal 2 jaar relevante werkervaring in een complexe IT omgeving.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met Oracle middleware en DBMS producten.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met minimaal 2 scripting talen. (Linux shell, PERL, SQL, windows powershell)
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met IBM Cognos 8 en 10.
– Je hebt minimaal 1 keer een Cognos (bij voorkeur 10/11) upgrade uitgevoerd.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het doorlopen van lifecycles van Cognos landschappen.
– Je bent minimaal 24 uur beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met opensource software.
– Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met Active Directory of een alternatieve LDAP service.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring binnen het P&O en Medisch informatie domein. Bij voorkeur met een van de volgende genoemde applicaties: Peoplesoft, Informatica, Stat, Netvisn, Control-M, Configuration Version Software en/of Zabbix.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met POD (Performance Optimized Datacenter) architectuur.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met VMWare ESX hypervisor.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met ketenmonitoring (metrics, baseline, trends, dashboards, etc.).
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het doorlopen van lifecycles van applicatie landschappen.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met schriftelijk/mondeling communiceren met stakeholders op alle niveaus.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met projectmatig werken.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen.
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met een overheidsorganisatie bij voorkeur Defensie.

Competenties:
– Focus op leveren, persoonlijke impact bereiken en anderen motiveren.
– Ontwikkelen van persoonlijke inzichten en een kijk op klantwensen en randvoorwaarden.
– Omgaan met complexiteit, patronen doorzien en verbindingen leggen.
– Omarmen van onzekerheid, verkennen en ontwikkelen van kansen.
– Kennen van persoonlijke sterktes en zwaktes, actief vragen om feedback en gevoel voor uitwerking op anderen.

Inzet Periode:
Schatting 1920 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1920 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Europese Aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT):
Op dit moment vindt de Europese aanbesteding Grensverleggende IT (GRIT) plaats. Indien u deelnemer bent in deze Europese aanbesteding (in welke variant dan ook), kunt u geen aanbieding doen op deze opdracht.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Maasland
Startdatum: zsm na screening ca. december
Duur: 1920 uur
Optie op verlenging: ja
Inzet: minimaal 24 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 21-09-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: 01-10-2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.