Aanvraag ICBO00073
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum1 augustus 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied,
Aanvraagomschrijving

Omschrijving opdrachtgever:
Stadswerken is verantwoordelijk voor de dagelijkse visuele kwaliteit (schoon, heel, aantrekkelijk en veilig) van de openbare ruimte in Amsterdam en zorgt samen met Verkeer & Openbare Ruimte (V&OR) voor een verzorgde stad. De nieuwe organisatie bestaat uit medewerkers in het dagelijks beheer van de zeven stadsdelen, het Materiaalbureau en een klein deel van V&OR. Stadswerken werkt efficiënt, op één manier, is dienstverlenend en biedt ruimte voor innovatie. Stadswerken bestaat uit de volgende uitvoerende afdelingen: Groen, Flora en Fauna, Schoon, Infra en Service, Civiele Constructies. Elke afdeling heeft een team Directievoering en Toezicht. Deze afdelingen zijn assetgericht en zo veel mogelijk gebiedsgericht georganiseerd. De afdeling Gebied en Gebruik zorgt voor de koppeling met het gebiedsgericht werken en fungeert als spin in het web tussen de gebieden. De afdelingen Logistiek en Operationele Ondersteuning verzorgen de ondersteuning (wagens, materiaal, werfbeheer, planning, inkoop DB) en monitoring (analyse MORA, schouw) van het uitvoeringsproces. Strategie, Innovatie en Kwaliteitsmanagement zet zich in voor de ontwikkeling van de organisatie als geheel en dient ter ondersteuning van de directie.

Gemeentelijke organisatie:
De gemeentelijke organisatie bestaat nu nog uit vier clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie en Bedrijfsvoering bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken, inzamelen van huishoudelijk afval en welzijnswerk in de buurt. Vanaf één september neemt Stadswerken een deel van het uitvoerende werk over, namelijk het beheer in de openbare ruimte. Stadswerken valt dan onder het nieuwe cluster Stadsbeheer.

Omschrijving opdracht:
Als transitiemanager ben je in opdracht van de directie Stadswerken verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de reorganisatie. Je werkt binnen een dynamische organisatie midden in de transitie naar een centraal aangestuurde uitvoeringsorganisatie. Stadswerken zal verantwoordelijk zijn voor al het dagelijkse beheer van de openbare ruimte. Stadswerken start 1 september, maar alle deelprojecten en veranderingen in de processen moeten de komende maanden nog warm landen in de nieuwe organisatie.

Werkzaamheden:
Het takenpakket van de transitiemanager is erg divers en omvat onder andere de volgende werkzaamheden:
– Je bent het verlengstuk van de directie en verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de reorganisatie;
– Het kan gaan om praktische zaken zoals bijvoorbeeld het maken van afspraken met IV-ondersteuning over de overgang van negen organisaties naar één;
– Gelijktijdig gaat het om meer strategische werkzaamheden, zoals het sturen op communicatiestrategieën over de reorganisatie en het op het juiste moment aanjagen van de samenwerking met andere organisatieonderdelen van de Gemeente Amsterdam.
– De transitiemanager houdt zicht op de transitie van negen organisatie naar één en steekt daarbij zo nodig zelf de handen uit de mouwen.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau.
– Je hebt kennis bij de Gemeente Amsterdam.
– Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbaar ervaring met interim management in gemeentelijke organisaties.
– Je hebt ervaring in het domein van Stadwerken.
– Je hebt aantoonbare ervaring met het boeken van resultaten op de korte termijn en verandermanagement.
– Je kunt snel schakelen tussen strategisch en tactisch niveau en de operationele aansturing.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt ervaring met coachen van leidinggevenden.
– Je hebt aantoonbaar ervaring met sturen op samenvoegen van organisatie-onderdelen in een G4 gemeente.

Competenties (expert):
– Innovatief
– Resultaatgericht
– Omgevingsbewust
– Samenwerking en sterk op relaties
– Planmatig sterk

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Amsterdam
Startdatum: 01-08-2018
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 19-07-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.