Aanvraag ICBO00077
StatusGesloten
Type vacatureDetachering / Tijdelijk
Startdatum23 juli 2018
Opdrachtgever
Lokatie
Expertisegebied
Aanvraagomschrijving

Omschrijving Opdrachtgever:
Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is het centrale informatieknooppunt en expertisecentrum voor cybersecurity in Nederland. De missie van het NCSC is het bijdragen aan het vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, open en stabiele informatiesamenleving. Het NCSC is internationaal het Nederlandse aanspreekpunt op het gebied van ICT-dreigingen en cybersecurity-incidenten. Ook is het NCSC een sleutelfiguur in de operationele coördinatie bij een grote ICT-crisis en de Computer Emergency Response Team (CERT) voor de Rijksoverheid.

De kerntaken van het NCSC zijn:
– Response op dreigingen en incidenten
– Inzicht en handelingsperspectief
– Versterken van de crisisbeheersing
– Samenwerkingsplatform cybersecurity

De primaire doelgroep van het NCSC is de rijksoverheid en de vitale infrastructuur. De vitale sectoren zijn cruciaal voor het goed functioneren van de Nederlandse samenleving. Voorbeelden van vitale sectoren zijn energie, water en telecom. Het NCSC is ondergebracht bij de Directie Cyber Security (DCS), onderdeel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), en valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Mw. Patricia Zorko is per 1 november 2015 Directeur Cyber Security en tevens plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Mr. Hans de Vries is hoofd van het Nationaal Cyber Security Centrum.

Omschrijving directie/afdeling:
De afdeling Monitoring en Respons is naast beveiliger ook de redder in nood bij incidenten of ICTcrises. De afdeling draagt bij aan de kerntaken van NCSC met operationele expertise, tools en contacten op het gebied van informatiebeveiliging, incidentafhandeling, crisiscoördinatie en cybersecurity. Daarvoor werken we 24×7 samen met andere publieke en (inter)nationale partners. De afdeling bestaat uit 3 clusters met ieder een clusterleider. De 3 clusters werken zeer sterk samen, maar bezitten ook eigen taken. De medewerkers zijn multidisciplinair en maken deel uit van een klein team met ervaren en minder ervaren medewerkers. Deze teams rouleren binnen de clusters. Zo is een team soms verantwoordelijk voor de bezetting van de 24×7 dienst (waakdienst), en op andere momenten verantwoordelijk voor de incidentafhandeling of werkt mee aan de (door) ontwikkeling van onze technische tools. Lijkt het jou leuk om in een fijne dynamische omgeving te werken met een team van nerds? Kan je werken in een omgeving waar naast een serieuze, soms hoge werkdruk, zo nu en dan ook de nerfpijltjes je om je oren vliegen? Kan jij het aan om op het moment dat het er echt toe doet, samen met je collega’s tot een goede oplossing te komen van een groot security probleem? Dan ben jij misschien wel de juiste kandidaat!

Omschrijving Opdracht:
De mensen die we in willen zetten zullen deel uitmaken van de flexibele schil waarin we een aantal administratieve processen willen verbeteren binnen het 24×7 team van de waakdienst. Een groot deel van deze dienst kan ook worden uitgevoerd door iemand die geen (senior) security specialist is. Voor het deel waarvoor er wel een security specialist nodig zijn, zal er altijd een specialist beschikbaar zijn. Als triage officer draai je mee in het team en maak je een eerste shifting van alle informatie die binnenkomt. Je zorgt ervoor dat informatie goed vastgelegd wordt en operationele informatie up-todate is. Je helpt bij het wegzetten van werk in de afdeling en levert een bijdrage aan het functioneel beheer van systemen. Daarnaast onderhoudt je contacten met je collega’s van andere afdelingen van het NCSC, onze partners en de doelgroep organisaties. Samen met de je collega’s van het NCSC ga je ervoor zorgen dat Nederland digitaal weerbaar wordt en blijft. De triage officers zullen intern worden opgeleid en onder aansturing staan van een battle captain.

Omschrijving werkzaamheden:
De functiebenaming is medewerker behandelen en ontwikkelen, volgens het functiegebouw Rijk. Wij noemen deze functie een triage officer. In het Fusioncenter (de opvolger van onze waakdienst) wordt je ingezet als triage officer. In het waakdienst systeem komen via verschillende kanalen en van diverse bronnen berichten binnen. Bijvoorbeeld via mail, chat, of andere bronnen zoals feeds van software leveranciers. Al deze berichten worden beoordeeld en doorgezet in het waakdienst systeem. Als triage officer zorg je dat deze berichten op de juiste manier worden doorgezet naar de andere mensen in het team. Daarvoor zijn er bestaande processen en checklists waarop je kunt terugvallen, methoden om fouten te ondervangen en diverse hulplijnen die je kunt inschakelen. Verder sta je onder aansturing van een coördinator (overdag) en management-piket (voor buiten kantooruren). Je bent verantwoordelijk voor het laten draaien van de waakdienst, het tijdig wegzetten van werk en kunt goed samenwerken. Je voelt aan wanneer het verstandig is om met andere af te stemmen. Je bent in staat snel verbindingen te leggen. Zodra een bericht aanleiding geeft tot verder technisch onderzoek of het opstarten van incident respons valt dit buiten scope van jouw werkzaamheden.

Functie eisen (knock-out criteria):
– Je bent beschikbaar voor minimaal 36 uur per week voor de periode tot september 2019.
– Je bent bereid om in ploegendiensten (24X7) en piketdiensten te werken.

Functie wensen (gunningscriteria):
– Je hebt een goede beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als geschrift.
– Je beschikt over ervaring met administratieve vaardigheden, ordenen, en structureren.
– Je hebt kennis van of affiniteit met de werking van het internet en computernetwerken in het algemeen, en ICT-veiligheid.
– Je hebt relevante ervaring met UNIX-/Linux-systemen, Windows-omgevingen.
– Je hebt relevante ervaring met procesautomatisering (ICS/SCADA).
– Je hebt relevante ervaring met Internettechnieken en protocollen.
– Je hebt relevante ervaring met Structuur van webapplicaties.

Competenties:
– Je bent stressbestendig.
– Je beschikt over contactuele vaardigheden.
– Je stemt je toon en stijl af op doelgroep.
– Je bent politiek sensitief.
– Je beschikt zowel over goede mondelinge als schriftelijke vaardigheden.
– Je signaleert kansen voor verbetering en draagt bij aan de verbetering.
– Je legt verbanden tussen relevante ontwikkelingen en de behoefte van de doelgroep organisaties van het NCSC.
– Je werkt zorgvuldig en doet waar nodig voorstellen om de structuur te verbeteren.
– Je kunt goed zelfstandig werken én in teamverband.
– Je bent creatief, resultaat- en klantgericht, stressbestendig en discreet.
– Je bent alert, politiek-sensitief en gedisciplineerd.
– Je bent klantgericht en kan je goed inleven in anderen en in andermans belangen.
– Je kunt samenwerken en zelfstandig werken en voelt aan wanneer het verstandig is om met anderen af te stemmen.
– Je bent in staat om snel verbindingen te leggen.
– Je hebt een proactieve houding.
– Je herkent relevante informatie en deelt deze waar nodig.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag:
Locatie: Den Haag
Startdatum: z.s.m.
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: 12 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 20-07-2018
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: Week 30, 31 en 32 2018

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?
– CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
– Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
– Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
– Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
– Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
– Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
– Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.