Netwerk

ICQ Groep bemiddelt zowel freelance professionals als professionals die in loondienst zijn bij de aan ICQ Groep gelieerde consultancyorganisaties. Deze consultancyorganisaties hebben zich in bepaalde vakgebieden gespecialiseerd en beschikken over veelal specifieke, soms schaarse deskundigheid.

Ons netwerk bestaat uit ruim 20.000 professionals en een selecte groep, aan ons gelieerde consultancyorganisaties. Met dit uitgebreide netwerk zijn wij uitstekend in staat om de behoefte aan externe deskundigheid van onze opdrachtgevers in te vullen. De professionals die wij bemiddelen hebben hun werkervaring opgedaan in uiteenlopende sectoren en in verschillende functiegebieden. Een grondige kennis van hun vakgebied blijkt bijvoorbeeld uit hun scholing en meerjarige ervaring, veelal bij een diversiteit aan opdrachtgevers in verschillende sectoren.
Onze professionals beschikken over de juiste diploma’s en certificaten, om een opdracht professioneel uit te voeren. Wij bemiddelen professionals op functies, op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Transparantie

Daar waar anderen alleen roepen dat zij transparant zijn, zijn wij echt volledig transparant over de tariefstelling en de gehanteerde bemiddelingsmarges. Wij communiceren daarnaast regelmatig, gericht, helder en verzorgd. Onze opdrachtgevers en onze professionals weten altijd waar ze aan toe zijn. Dit wordt onderstreept door de feedback die wij van onze opdrachtgevers, deskundigen en leveranciers frequent ontvangen. Zo “vinden en verbinden” wij deskundigheid tegen tarieven die realistisch zijn.

Sectoren

ICQ Groep mobiliseert deskundigheid naar de volgende sectoren:

 • Non-profit, Rijksoverheid en semi-overheid
 • Zakelijke dienstverlening, inclusief ICT
 • Bank- en Verzekeringswezen
 • Energy / Utilities
 • High-Tech industrie
 • Media
 • Telecommunicatie
 • Zorg en Welzijn

ICQ Groep is NEN 4400-1 gecertificeerd

Wij worden halfjaarlijks geïnspecteerd op onze “administratieve huishouding” conform de NEN 4400-1 norm, door een daartoe bevoegde certificerende instantie. De NEN 4400-1 is een nationale norm die eisen stelt aan in Nederland gevestigde uitleners en (onder)aannemers van arbeid, onder andere betreffende de afdracht van sociale premies en belastingen, het administreren van identificatiedocumenten, het uitvoeren van identiteitscontrole en controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland. Het doel van het NEN 4400-1 certificaat is het risico voor opdrachtgevers te beperken.
ICQ Groep wil zich hiermee onderscheiden van andere niet NEN 4400-1 gecertificeerde ondernemingen en haar opdrachtgevers de zekerheid bieden dat zij daarmee een zo beperkt mogelijk (financieel) risico lopen, op onder andere verhaal en boetes van de Belastingdienst en andere overheidsinstanties.
Opdrachtgevers die samenwerken met een NEN 4400-1 gekwalificeerde onderneming, worden namelijk, tevens onder voorwaarden, vrijgesteld voor de inlenersaansprakelijkheid.

nen-4400-1 4

Maatschappelijk verantwoord en maatschappelijk betrokken ondernemen

ICQ Groep is een maatschappelijk betrokken en duurzaam opererende organisatie. Wij zijn van mening dat wij als zakelijke dienstverlener niet alleen een economische, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Om die reden steunen wij goede doelen. Bijvoorbeeld voor mensen die het financieel minder hebben of ernstig ziek zijn.
Wij doneren daarnaast aan fondsen en stichtingen welke onderzoek doen naar kanker, die bijdragen aan initiatieven die gericht zijn op het welzijn en de scholing van kinderen en die mogelijkheden scheppen ten behoeve van startende ondernemers in derde wereld landen. Voor deze doelen, ondersteunen wij o.a. de volgende stichtingen:

 • Stichting Hibiscus
 • Stelvio for live
 • Nederlandse hartstichting
 • Stichting Alpe d’HuZes